Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipedie https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png  

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

25. 2. 

2. neděle postní

7:00

Za Boží pomoc a ochranu

Jiří Mikulášek

 

 

8:30

Za pomoc Ducha svatého vnučce Gabriele

Jiří Florian

Pondělí

26. 2.

 

8:30

Za dar zdraví do dalších let

Jiří Florian

Úterý

27. 2. 

 

8:30

Na poděkování a za Boží pomoc

Jiří Florian

Středa

28. 2. 

 

8:30

Za rodiče Markovy a dvoje prarodiče

Jiří Florian

Čtvrtek

29. 2.

 

8:30

Za obrácení syna, jeho rodinu a Boží pomoc

Pavel Šenkyřík

Pátek

1. 3.  

 

8:30

Za zdraví, Boží ochranu vnuček a jejich maminky

Jiří Florian

Sobota

2. 3.

 

8:30

Za nemocného P. Pavla Hověze

Bratři kapucíni

Neděle

3. 3.

3. neděle postní

7:00

 

Jiří Mikulášek

 

 

8:30

Za živou a + rodinu Paříkovu

Jiří Florian

 

V postní době vás zveme k účasti modlitby Růžence a to vždy ve středu a sobotu před dopolední mši svatou a v pátek v 7:50 k pobožnosti Křížové cesty.

  

Rektor kostela Mons. ThLic. Václav Slouk, slouk@dieceze.cz

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800