Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipedie https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png  

 

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

3. 12. 

1. neděle adventní

7:00

Na poděkování dárce

Pavel Kafka

 

 

8:30

Na úmysl dárce

Jiří Mikulášek

Pondělí

4. 12.

Památka sv. Jana Damašského, biskupa a učitele církve

8:30

Za Radmilu Remzovu, rodiče a duše v očistci

Tomáš Zámečník

Úterý

5. 12. 

 

8:30

Za uzdravení a Boží ochranu vnuček

Jiří Florin

Středa

6. 12. 

Památka sv. Mikuláše, biskupa

8:30

Za +Romana Čechmánka, živou a + rodinu

Jiří Florian

Čtvrtek

7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8:30

Na úmysl dárce

Jiří Florian

Pátek

8. 12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:30

Na poděkování a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Tomáš Zámečník

Sobota

9. 12.

 

8:30

Na poděkování za přijaté dary

Jiří Florian

Neděle

10. 12.

2. neděle adventní

7:00

Za + manžela, dvoje rodiče, sestru a Boží ochranu pro celou rodinu

 

 

 

8:30

Za + rodiče Hájkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Jiří Florian

 

Roráty v kostele Maří Magdalény, v adventním čase, budou vždy ve středu a pátek v 6:00h.

Adventní průvodce je k zakoupení vzadu v kostele. Cena je 10,-Kč

Pastorační středisko BB připravilo pásmo přednášek „Teologické večery“. Poslední přednáška proběhne ve čtvrtek 7. 12. od 17:00 na Petrově 2. Petr Mareček: Efes – místo nejdelšího Pavlova působení; Stanislav Drobný: Křesťanství a mezináboženský dialog. Všichni jste srdečně zváni.

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800

 

https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/Teologick%C3%A9%20ve%C4%8Dery%20%281%29.jpg

.

 

 

 

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800