Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipediehttps://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png 

 

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

26. 3.  

5. neděle postní

 

7:00

Za rodinu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za + rodiče, + bratra a celou rodinu

Jiří Florian

Pondělí

27. 3.

 

8:30

Za + Mojmíra Mičku

Pavel Šenkyřík

Úterý

28. 3.

 

8:30

Za + manžela, bratra a švagry

Pavel Šenkyřík

Středa

29. 3.

 

8:30

Za + manžela Ludvíka Hudce

Jiří Florian

Čtvrtek

30. 3.

 

8:30

Za rodinu Weissovu a Matějkovu

Jiří Florian

Pátek

31. 3.

 

8:30

Za rodinu Čadovu, Pojerovu a Matějkovu

Pavel Šenkyřík

Sobota

1. 4.

 

8:30

 

Jiří Florian

Neděle

2. 4.

Květná neděle

7:00

Za Marii Sukovou a její sestru Martu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

 

Jiří Florian

V postní době, vždy pondělí a pátek v 7:50 hodin jste zváni k společné modlitbě pobožnosti křížové cesty.

Biskup Pavel zve všechny věřící k modlitbě Otčenáš za naši diecézi vždy v 21:00 hodin.

12. 3. 1912 přišli do kostela Máří Magdalény Eucharistiáni. 7. 4. zahájili celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

16. 4. 1673 byl kostel Máří Magdalény posvěcen, letos je to 350 let. K tomuto významnému výročí budou slaveny nedělní bohoslužby 16. 4. 2023 v kostele Máří Magdalény.  

 

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz 

Bankovní spojení: 1341749399/0800