Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipedie https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png  

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

28. 5.  

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Sbírka je určena na Charitu

7:00

Za + Aleše Procházku a rodinu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za + Šimona

Jiří Florian

Pondělí

29. 5.

Památka Panny Marie Matky církve

8:30

Za vnuka Adama, rodiče a celé rodiny

Pavel Šenkyřík

Úterý

30. 5.

 

8:30

Za + Jana Klimše

Jiří Florian

Středa 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

8:30

Za dvě nenarozené děti, nevěřícího manžela a dceru Veroniku

Jiří Florian

Čtvrtek

1.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

8:30

Za živé i + kněze

Pavel Šenkyřík

Pátek

2. 6.

 

8:30

Za + manžela, tatínka, dědečka dvoje rodiče a celou rodinu

Za Františku a Antonína Divišovy a celou živou a + rodinu

 

Sobota

3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

8:30

Za uzdravení Manželky

Pavel Šenkyřík

Neděle

4. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

7:00

Za duše v očistci

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu

Pavel Šenkyřík

V květnu jste zváni vždy v pondělí a pátek v 8:00 ke společné modlitbě mariánských litanií.

Dnes o Slavnosti Seslání Ducha Svatého je sbírka utčena na Charitu.

 

Noc kostelů  2. 6. 18:00 – 22:15 kostel sv. Maří Magdalény Františkánská/Masarykova

18:00  otevření kostela, přivítání, slovo správce kostela k současnému technickému stavu

18:15  litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, varhaní preludium k noci kostelů – Jiří Solár, varhaník u kostele sv. Maří Magdalény

19:00 Mikuláš Koperník, vědec i služebník církve – Václav Štaud, novinář

20:00  Biblické písně od Antonína Dvořáka – Tomáš Krejčí, zpěvák a varhaník u kostele sv. Maří Magdalény

21:00  Mikuláš Koperník, vědec i služebník církve – Václav Štaud, novinář  

21:45  Varhaní preludium na dobrou noc – Jiří Solár, varhaník u kostele sv. Maří Magdalény

Další informace https://www.nockostelu.cz/  

 

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800