Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipediehttps://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png 

 

 

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

29. 1.  

4. neděle v mezidobí Neděle Božího slova

7:00

Za živou a + rodinu Pribilovu a Bučkovu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci

Jiří Florian

Pondělí

30. 1.

 

8:30

Za + Jana Klimeše

Jiří Florian

Úterý

31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

8:30

Za klienty a personál domu pro seniory podané ruce

Pavel Šenkyřík

Středa

1. 2.

 

8:30

Za + rodiče, prarodiče a celou rodinu

Pavel Šenkyřík

Čtvrtek

2. 2.

Svátek uvedení Páně do chrámu

8:30

 

Jiří Florian

Pátek

3. 2.

Památka sv. Blažeje biskupa a mučedníka

8:30

 Za uzdravení vnučky

Pavel Šenkyřík

Sobota

4. 2.

Památka Panny Marie – první sobota

8:30

 

Jiří Florian

Neděle

5. 2.

5. neděle v mezidobí

 

7:00

Za otce Jiřího Mikuláška

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za + rodiče Josefa a Annu a jejich tři rodiny

Jiří Florian

O svátku Uvedení Páně do chrámu budou žehnány svíce, prosíme, přineste si svíce k požehnání.

V den památky sv. Blažeje 3. 2. bude po mši svaté udělováno individuálně svatoblažejské požehnání.

Sbírka na biblický apoštolát vynesla 4.112,- Kč, všem dárcům děkujeme.

 

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz 

Bankovní spojení: 1341749399/0800