Od 1.8.2022 byl jmenován novým rektorem kostela sv. Maří Magdalény Mgr. Pavel Šenkyřík, který je současně jmenován novým biskupským vikářem pro pastoraci.

Vyprošujme mu v modlitbě do jeho nové služby všechny potřebné dary od Pána!

 


 


 

Pravidelný pořad bohoslužeb po dobu oprav

Kostel se otevírá každý den v 8:00 h.

Stálá zpovědní služba

V pracovní dny od 9:00h do 16:30h v kostele Nalezení Svatého kříže (Kapucínské náměstí)
Viz stránky Brněnského biskupství.

Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti

Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti od 9.30 do 16.30 hod. Denně kromě soboty a státního svátku v kostele Nalezení Svatého kříže (Kapucínské náměstí)
Tento výstav trvá od roku 1912. 

 

Kontakt

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Maří Magdaleny, v Brně
Františkánská 501/2, 602 00 Brno
 

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz

Bankovní spojení: 1341749399/0800.

 

Mgr. Pavel Šenkyřík
rektor kostela
Tel: 732 638 057

Výpomocní kněží:

Jiří Florián