Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipedie https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png  

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

16. 6. 

11. neděle v mezidobí

 

7:00

Za + Soňu Štěpánkovou a její rodinu

 

 

 

8:30

Za + Jindřicha Dvořáka

 

Pondělí

17. 6.

 

8:30

Na dobrý úmysl

 

Úterý

18. 6. 

 

8:30

Za + Jindřicha Dvořáka

 

Středa

19. 6. 

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Památka sv. Romualda, opata

8:30

Za + bratra Zdeňka a duše v očistci

 

Čtvrtek

20. 6.

 

8:30

Za + Jindřicha Dvořáka

 

Pátek

21. 6.  

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

8:30

Za uzdravení dcery, celou rodinu a duše v očistci

 

Sobota

22. 6.

Památka sv. Paulína Nolánského, biskupa

Památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků

8:30

Za + Antonína a Marii

 

Neděle

23. 6.

12. neděle v mezidobí

7:00

Za + bratrra Vincenta

 

 

 

8:30

Za + Jindřicha Dvořáka

 

 

Od 6. 3. jsou vždy ve středu v 8:00 hodin slouženy mše svaté v kostele sv. Maří Magdalény.

Srdečně vás zveme k modlitbě růžence ve středu před dopolední mší svatou. 

Během turistické sezóny od 17. 6. do 13. 9. 2024 vždy od pondělí do pátku bude v rámci akce Brno a jeho chrámy otevřen kostel sv. Maří Magdalény vždy od 9:30 do 16:30 hodin k modlitbě, ztišení, prohlídce nebo zapálení svící. Mše svaté budou pouze ve středu jako obvykle.

Příští přímluvná modlitba v kostele sv. Maří Magdalény v rámci programu Světlo pro Tebe bude v polovině prázdnin a to ve středu 31. 7. 2024, v době od 16 do 19 hodin. Srdečně zveme.

 

Srdečně zveme!

Rektor kostela Mons. ThLic. Václav Slouk, slouk@dieceze.cz

E-mail: brno-marimagdalena@dieceze.cz Bankovní spojení: 1341749399/0800