https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png 

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

2. 10.

27. neděle v mezidobí

7:00

Za + manžela, syna, celou živou a + rodinu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Ke cti andělům strážným, poděkování za Boží ochranu

Jiří Florian

3. 10.

 

8:30

Za + sestru a švagra

Jiří Florian

4. 10.

Slavnost sv. Františka z Assisi

8:30

Za donátory a dobrodince

Jiří Florian

5. 10.

Památka sv. Faustyna Kowalské

8:30

Za + rodinu Lorencovu

Jiří Florian

6. 10.

 

8:30

Za živou a + rodinu Hrdličkovu a Paloudovu

Jiří Florian

7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové

8:30

Za Františku a Antonína Divišovy, živou a + rodinu

Pavel Šenkyřík

8. 10.

 

8:30

Na poděkování za 70 let života s prosbou

o Boží požehnání a ochranu do dalších let

Jiří Mikulášek

9. 10.

28. neděle v mezidobí

7:00

Za dceru, syna a jejich rodiny

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za otce Romana

Pavel Šenkyřík

 

 


 

Pravidelný pořad bohoslužeb po dobu oprav

Kostel se otevírá každý den v 8:00 h.

Stálá zpovědní služba

V pracovní dny od 9:00h do 16:30h v kostele Nalezení Svatého kříže (Kapucínské náměstí)
Viz stránky Brněnského biskupství.

Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti

Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti od 9.30 do 16.30 hod. Denně kromě soboty a státního svátku v kostele Nalezení Svatého kříže (Kapucínské náměstí)
Tento výstav trvá od roku 1912. 

 

Kontakt

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Maří Magdaleny, v Brně
Františkánská 501/2, 602 00 Brno
 

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz

Bankovní spojení: 1341749399/0800.

 

Mgr. Pavel Šenkyřík
rektor kostela
Tel: 732 638 057

Výpomocní kněží:

Jiří Florián