Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipediehttps://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png 

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

4. 12.

2. neděle adventní

7:00

Za syna a rodinu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za Živou a + rodinu Michajlukovu

Jiří Florian

Pondělí

5. 12.

 

8:30

Za + Kazimíra Horáka a celou rodinu

Jiří Florian

Úterý

6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

8:30

Za donátory a dobrodince

Jiří Florian

Středa

7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa

8:30

Za + dceru Věru a celou živou a + rodinu

Pavel Šenkyřík

Čtvrtek

8. 12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:30

Na poděkování Panně Marii s prosbou o další pomoc

Jiří Florian

Pátek

9. 12.

 

8:30

Za + rodiče, prarodiče a sourozence

Pavel Šenkyřík

Sobota

10. 12.

 

8:30

Za živou a + rodinu Musilovu a Poludovu  

Pavel Šenkyřík

Neděle

11. 12.

3. neděle adventní

7:00

Za živou a + rodinu Mikulkovu

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za manžela, dvoje rodiče, sestru a Boží ochranu pro celou rodinu

Jiří Florian

RORÁTNÍ MŠE SV. V KOSTELE MAŘÍ MAGDALÉNY - PONDĚLÍ AŽ PÁTEK  6:30

možnost svátosti smíření MM 6:00-6:25

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800