Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipedie https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png  

 

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

17. 9. 

24. neděle v mezidobí

7:00

Za + Marii Tmakovou

Pavel Šenkyřík

 

 

8:30

Za + rodiče Masaříkovy a + Tomáše

Jiří Florian

Pondělí

18. 9.

 

8:30

Za dary Ducha svatého

Pavel Šenkyřík

Úterý

19. 9. 

Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

8:30

Za + Marii Staňkovou a pozůstalou rodinu

Jiří Florian  

Středa

20. 9.  

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů mučedníků

8:30

 

Pavel Šenkyřík

Čtvrtek

21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

8:30

 

Jiří Florian

Pátek

22. 9.

 

8:30

Za + švagra Petra

Pavel Šenkyřík

Sobota

23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

8:30

Za novomanžele

Jiří Florian

Neděle

24. 9.

25. neděle v mezidobí

Sbírka bude určena na církevní školství a na bohoslovce

7:00

 

Jiří Mikulášek 

 

 

8:30

Za obrácení národa

Jiří Florian

V sobotu 23. 9. 2023 v kostele sv. Tomáše v Brně proběhne oslava památky sv. otce Pia z Pietrelciny. Začátek je v 16:00, kdy začne adorace spojená s možností svátosti smíření. Následuje přednáška a v 17:30 mše svatá s uctěním relikvie otce Pia. Po mši bude malé agapé – pohoštění. Zvou členové sekulárního institutu a sdružení Servi della Sofferenza.

Příští neděli proběhne při mši svaté sbírka a církevní školství a na bohoslovce.

 

Rektor kostela Mgr. Pavel Šenkyřík, Tel: 732 638 057, senkyrik@biskupstvi.cz  E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800